Din lokale nærradio med kristen profil
er no slutta av. I dag, 27. mars 2018 vart senderen i Storhaugen teken ned og sendingane avslutta.

Me håper du finn andre gode stasjoner på DAB, internett eller Podcast, der du kan lytte til "den glade bodskapen"

 Radio Fitjar er ein lokal radio som har tilhald på Fitjar ( på øya Stord i Sunnhordland ) Radio Fitjar har konsesjon for sending i Fitjar kommune. Sendingane kan likevel høyrast i deler av Stord, Bømlo og Austevoll.. Lokalsendingane vert sendt mandag til fredag.
Sendetid frå kl. 12.00 - 21.00  
Sjå programoversyn

Radio Fitjar er skipa av dei kristne organisasjonane som er knytte til bedehusa i Fitjar-bygdene. Radio Fitjar har Bibelen og Den evangelisk-kristne vedkjenninga som basis for verksemda si.
Radioen vart starta i 1994 i samband med ein evangelisk aksjon og har heile tida siden vore halde i drift på frivillig basis. Ein stor flokk har organisert radioen, laga program og sendt dei. Heile tida har og ein flokk gjeve gåver slik at radioen i dag har bra økonomi. Me håper  at fleire vil vera med å gje pengegåver for å kunne auke sendetid meir.

Radio Fitjar har eit brukbart studio i kjellaren i Fitjar Bedehus. Dette blei bygd opp etter noke års drift i mellombels løysinger kjellaren.

 

Vedtektene for Radio Fitar finn du her.

Tilbake

Sida blei sist oppdatert 27.03.18