OPPSLAGSTAVLE :

Song og musikkmøte
søndag 26. november kl. 19.30

Adventsfrukost
3. desember kl. 11.00

 

Radio Fitjar er no i drift  med ny sendar
  Ta kontakt på 92053439 om du oppdager feil  

SENDETIDER FOR RADIO FITJAR
SJÅ PROGRAMOVERSYN
 OG INFO

Gjør handelen
hos

SJÅ MEIR HER.......
Har du sørsmål, opplysningar eller bilete av
interesse for Bedehuset, kan du nytta
denne e-postadressa....
Sjå nyhetsbrev
frå Sunnbok

sommer 2017

BILDER PÅ INTERNETT :

 

Fornying av Bedehuset sommer 2012

17. MAIFEST 2010
 Slush 2010 hjelpeleiarar søndagsskulen
 Klubben 10. september 2009
Søndagsskulens dag 30/8 - 2009

Barnegospelkorets Julekonsert 2008
På tur til Rimbareidfeltet 26/3
Søndagsskulen i Breiavikjo 2.påakedag

Bilder frå S-KLUBBEN 10/3 2008

Barnegospel minikonsert 6/3 2008
Juleverkstad for babysong og småbarnstreff 5/12 2007

Småbarnstreff Rimbareid 3/10

Småbarnstreff våren 2007

Fitjar musikkforening i 40 år

Bilder frå gamalt og nytt bedehus

Adventsfrukost
søndag 3/12
 

Song og musikkmøte
søndag 26/11
 

 

Hør bibeltimene
TID FOR GUD
Håkon C Hartvedt
 

Andakt
Hans Erik Nissen
 

Fitjar musikkforening