OPPSLAGSTAVLE :

Sommermøte kl. 19.30
22. juli t.o.m 12. august

Søndag 22. juli
Tema : Trygg tross alt
Desse deltek:
Reidun Heradstveit
 Håkon C. Hartvedt
Nils og Åse Hageberg

Gjør handelen
hos

SJÅ MEIR HER.......
Har du sørsmål, opplysningar eller bilete av
interesse for Bedehuset, kan du nytta
denne e-postadressa....
 

BILDER PÅ INTERNETT :

 

Fornying av Bedehuset sommer 2012

17. MAIFEST 2010
 Slush 2010 hjelpeleiarar søndagsskulen
 Klubben 10. september 2009
Søndagsskulens dag 30/8 - 2009

Barnegospelkorets Julekonsert 2008
På tur til Rimbareidfeltet 26/3
Søndagsskulen i Breiavikjo 2.påakedag

Bilder frå S-KLUBBEN 10/3 2008

Barnegospel minikonsert 6/3 2008
Juleverkstad for babysong og småbarnstreff 5/12 2007

Småbarnstreff Rimbareid 3/10

Småbarnstreff våren 2007

Fitjar musikkforening i 40 år

Bilder frå gamalt og nytt bedehus

Song og vitnemøte 1/7
 

 

 

Hør bibeltimene
TID FOR GUD
Håkon C Hartvedt
 

Andakt
Håkon C. Hartvedt
 

Fitjar musikkforening